Category Archives: ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างผลงาน เดือนกรกฎาคม 2562

เสื้อโปโลสีขาว ขลิบแดง ปักโลโก้

ผลงานส่วนหนึ่งในเดือน กรกฎาคม 2562 เสื้อโปโล เสื้อยืด ปักโลโก้บริษัท ปักเสื้อทีม เสื้อเที่ยว เสื้อยืดสกรีนเสื้อทีม เสื้องานเกษียน เสื้อกีฬาสี

 3 total views