ตัวอย่างผลงาน เดือนกันยายน 2562

ตัวอย่างงานสกรีน งานปักของเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดส่งลูกค้าเรียกได้ว่าเกือบทุกภูมิภาคของไทย ทางเราสามารถจัดส่งได้ตรงเวลา 100%

ตัวอย่างผลงาน เดือนสิงหาคม 2562

ตัวอย่างงานปัก งานสกรีน ผลงานส่วนหนึ่งในเดือน สิงหาคม 2562 เสื้อโปโลสั่งตัด, เสื้อโปโลสำเร็จรูป, เสื้อยืด ปักโลโก้บริษัท ปักเสื้อทีม เสื้อเที่ยว เสื้อยืดสกรีนเสื้อทีม เสื้อรุ่น

เสื้อโปโลสีขาว ขลิบแดง ปักโลโก้

ตัวอย่างผลงาน เดือนกรกฎาคม 2562

ผลงานส่วนหนึ่งในเดือน กรกฎาคม 2562 เสื้อโปโล เสื้อยืด ปักโลโก้บริษัท ปักเสื้อทีม เสื้อเที่ยว เสื้อยืดสกรีนเสื้อทีม เสื้องานเกษียน เสื้อกีฬาสี