Monthly Archives: January 2020

ตัวอย่างผลงาน การทำเสื้อเดือนธันวาคม 2562

เสื้อยืดสีเหลืองสกรีนลาย give blood save life

ช่วงเดือนธันวาคม เป็นเดือนสุดท้ายของปี ลูกค้าเก่าหลายๆท่าน ก็แวะเวียนเข้ามาทำเสื้อจะเรียกได้ว่า เสื้อใหม่ประจำปีโดยจะเจอกันปีละครั้ง ลายเดิมแต่ที่ใหม่คือแบบเสื้อ บางท่านก็ขอใช้เสื้อแบบเดิมลายเดิม

 87 total views