Monthly Archives: December 2019

ตัวอย่างผลงานเสื้อทีม เดือนพฤศจิกายน 2562

เสื้อยืดสีส้ม สกรีนSingha Park หอมชาไทย

เดือนพฤศจิกายน สำหรับปีนี้ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าประเทศไทยมีฤดูหนาว หลายๆที่มีเทศกาลฤดูหนาว ก็มีการสั่งเสื้อสำหรับเที่ยวเป็นทีมเข้ามา
หรือว่าจะเป็นเสื้อสำหรับโปรโมทสินค้าในงานต่างๆ

 236 total views