เสื้อยืดมัดย้อม เสื้อมัดย้อมจากห้อมธรรมชาติ

เสื้อมัดย้อมของเราเกิดจากการนำเสื้อยืดฮาญะสีขาว มามัดตามแบบที่ต้องการแล้วย้อมด้วยห้อมธรรมชาติที่มีอยู่ในจังหวัดแพร่(ผลิตภัณฑ์สีธรรมชาติจากกระบวนการหมักใบและยอดต้นห้อม) สีที่ได้จะมีความเข้มหรืออ่อน ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่จุ่มและระยะเวลาในการจุ่มเพื่อย้อม

ตอบคำถามที่เรามักเจอบ่อยๆ

Q : เสื้อซักแล้วสีจะตกไหม
A : ไม่ตกแล้วค่ะ เพราะว่าหลังจากที่เราย้อม จะทำการซักเพื่อกำจัดสีส่วนเกินที่ไม่สามารถยืดเกาะเนื้อผ้าได้ออกแล้ว

Q : ซักแล้วจะหดไหม
A : เสื้อที่เราย้อมผ่านการซักการรีด ซึ่งหดเรียบร้อยแล้วค่ะ ดังนั้น หลังจากลูกค้าใช้งานเสื้อจะไม่หดมากไปกว่านี้อีกแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม คลิก

ลายมัดย้อมแบบต่างๆ

เสื้อยืดมัดย้อม ลายดาว

เสื้อมัดย้อมห่อม/ฮ่อม
เสื้อยืดมัดย้อมด้วยห่อมหรือฮ่อม
เสื้อมัดย้อมห้อม/ฮ่อม

เสื้อยืดมัดย้อม ลายก้อนเมฆ

เสื้อมัดย้อมจากห้อมหรือฮ่อม
เสื้อมัดย้อมด้วยห้อมหรือฮ่อมธรรมชาติ
เสื้อมัดย้อมด้วยห้อมหรือฮ่อม

เสื้อยืดมัดย้อม ลายเชือก3เส้น ล่าง

เสื้อยืดมัดย้อมห้อมสีเข้ม
เสื้อยืดมัดย้อมด้วยห้อม/ฮ่อม สีเข้ม
เสื้อยืดมัดย้อมด้วยห้อม สีเข้ม