เสื้อช็อป เสื้อช่าง

ผ้าเนื้อดี
ใส่ได้นาน

โลโก้ฮาญะ 2020
Slider

เสื้อช็อป-เสื้อช่าง

ฮาญะ มีเสื้อช๊อปหรือเสื้อช่าง ทั้งแขนสั้นและยาวแบบสำเร็จรูปให้ลูกค้าได้เลือกหลายแบบ
ตัดเย็บด้วยเนื้อผ้าคอมทวิว(Comb Twill) เนื้อดี ทรงสวย และยังรับสั่งตัดตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

สอบถามเพิ่มเติม คลิก

แบบเสื้อช็อปแขนสั้น สีล้วน

ราคาเสื้อ

฿ 370 (ราคาปลีก)

฿ 320 (∗ราคาส่ง)

*หมายเหตุ ราคาส่งเมื่อสั่ง 12 ตัวขึ้นไป
ยังไม่รวมค่าปักสามารถส่งแบบปักเพื่อประเมินราคาได้
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีน้ำตาล แบบสีล้วน
เสื้อช็อปแขนสั้นสีน้ำตาล
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีเทาเข้ม แบบสีล้วน
เสื้อช็อปแขนสั้นสีเทาเข้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีแดงเลือดหมู สีล้วน
เสื้อช็อปแขนสั้นสีแดงเลือดหมู
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีกรมท่า สีล้วน
เสื้อช็อปแขนสั้นสีกรมท่า
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีฟ้า แบบสีล้วน
เสื้อช็อปแขนสั้นสีฟ้า
เสื้อช็อปแขนสั้นสีเทา
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีเขียว สีล้วน
เสื้อช็อปแขนสั้นสีเขียว
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีขาว แบบสีล้วน
เสื้อช็อปแขนสั้นสีขาว

แบบเสื้อช็อปแขนสั้น ตัดต่อบ่า

ราคาเสื้อ แบบตัดต่อ

฿ 420 (ราคาปลีก)

฿ 370 (∗ราคาส่ง)

*หมายเหตุ ราคาส่งเมื่อสั่ง 12 ตัวขึ้นไป
ยังไม่รวมค่าปักสามารถส่งแบบปักเพื่อประเมินราคาได้

เสื้อช็อป/ช่างตัดต่อบ่า บริเวณบ่าหน้าและบ่าหลังจะเป็นสีเดียวกันดังภาพ

ด้านหน้า เสื้อช็อปตัดต่อบ่า
ด้านหลัง เสื้อช็อปตัดต่อบ่า
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีเทา ตัดต่อบ่าเขียวตอง
เสื้อช็อปสีเทา ตัดต่อบ่าเขียวตอง
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ ตัดต่อบ่าเขียวตอง
เสื้อช็อปสีดำ ตัดต่อบ่าเขียวตอง
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีแดงเลือดหมู ตัดต่อบ่าครีม
เสื้อช็อปสีแดงเลือดหมู ตัดต่อบ่าครีม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีน้ำเงิน ตัดต่อบ่าเหลือง
เสื้อช็อปสีน้ำเงิน ตัดต่อบ่าเหลือง
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ ตัดต่อบ่าแดง
เสื้อช็อปสีดำ ตัดต่อบ่าแดง
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีเทา ตัดต่อบ่าแดง
เสื้อช็อปสีเทา ตัดต่อบ่าส้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ ตัดต่อบ่าเทา
เสื้อช็อปสีดำ ตัดต่อบ่าเทา
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีฟ้า ตัดต่อบ่าฟ้าเข้ม
เสื้อช็อปสีฟ้า ตัดต่อบ่าฟ้าเข้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นกรมท่า ตัดต่อบ่าฟ้า
เสื้อช็อปสีกรมท่า ตัดต่อบ่าฟ้า
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ ตัดต่อบ่าฟ้า
เสื้อช็อปสีดำ ตัดต่อบ่าฟ้า
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีเทา ตัดต่อบ่าฟ้าเข้ม
เสื้อช็อปสีเทา ตัดต่อบ่าฟ้าเข้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีครีม ตัดต่อบ่าครีม
เสื้อช็อปสีครีม ตัดต่อบ่าครีม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ ตัดต่อบ่าส้ม
เสื้อช็อปสีดำ ตัดต่อบ่าส้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีเทา ตัดต่อบ่าส้ม
เสื้อช็อปสีเทา ตัดต่อบ่าส้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ ตัดต่อบ่าเหลือง
เสื้อช็อปสีดำ ตัดต่อบ่าเหลือง

แบบเสื้อช็อปแขนสั้น ตัดต่อข้าง

เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ ตัดต่อข้างเขียวตอง
เสื้อช็อปสีดำ ตัดต่อข้างเขียวตอง
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ ตัดต่อข้างส้ม
เสื้อช็อปสีดำ ตัดต่อข้างส้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ ตัดต่อข้างแดง
เสื้อช็อปสีดำ ตัดต่อข้างแดง
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ ตัดต่อข้างฟ้า
เสื้อช็อปสีดำ ตัดต่อข้างฟ้า
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ ตัดต่อข้างเหลือง
เสื้อช็อปสีดำ ตัดต่อข้างเหลือง

แบบเสื้อช็อปแขนสั้น ตัดต่อกุ๊น

เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีส้ม กุ๊นดำ
เสื้อช็อปสีส้ม กุ๊นดำ
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีฟ้า กุ๊นส้ม
เสื้อช็อปสีฟ้า กุ๊นส้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีฟ้า กุ๊นดำ
เสื้อช็อปสีฟ้า กุ๊นดำ
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีฟ้า กุ๊นแดง
เสื้อช็อปสีฟ้า กุ๊นแดง
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีแดง กุ๊นดำ
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีแดง กุ๊นดำ
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีเทา กุ๊นแดง
เสื้อช็อปสีเทา กุ๊นแดง
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีเทา กุ๊นดำ
เสื้อช็อปสีเทา กุ๊นดำ
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีเทา กุ๊นส้ม
เสื้อช็อปสีเทา กุ๊นส้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ กุ๊นเหลือง
เสื้อช็อปสีดำ กุ๊นเหลือง
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ กุ๊นส้ม
เสื้อช็อปสีดำ กุ๊นส้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ กุ๊นฟ้าอ่อน
เสื้อช็อปสีดำ กุ๊นฟ้าอ่อน
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ กุ๊นฟ้า
เสื้อช็อปสีดำ กุ๊นฟ้า
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ กุ๊นส้ม
เสื้อช็อปสีดำ กุ๊นส้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีดำ กุ๊นฟ้า
เสื้อช็อปสีดำ กุ๊นฟ้า
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีกรมท่า กุ๊นฟ้าอ่อน
เสื้อช็อปสีกรมท่า กุ๊นฟ้าอ่อน
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีกรมท่า กุ๊นแดง
เสื้อช็อปสีกรมท่า กุ๊นแดง
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีกรมท่า กุ๊นน้ำเงิน
เสื้อช็อปสีกรมท่า กุ๊นน้ำเงิน
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีกรมท่า กุ๊นฟ้า
เสื้อช็อปสีกรมท่า กุ๊นฟ้า
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีกรมท่า กุ๊นส้ม
เสื้อช็อปสีกรมท่า กุ๊นส้ม
เสื้อช็อป เสื้อช่างแขนสั้นสีกรมท่า กุ๊นเหลือง
เสื้อช็อปสีกรมท่า กุ๊นเหลือง

ขนาดเสื้อ

Size-1

หากเสื้อช็อปแบบสำเร็จรูป ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

สามารถสั่งตัดตามแบบและสีที่ต้องการ

สอบถามเพิ่มเติม

ตัวอย่างงานสั่งทำเสื้อช็อป

เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สั่งตัด ปักโลโก้ราชมงคลด้านหน้า
เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สั่งตัด ปักโลโก้พระวิษณุด้านหลัง